Douay-Rheims + Latin Vulgate

< prev Book of Genesis next >
< prev Chapter 17 next >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

The Covenant of circumcision.

 1 And after he began to be ninety and nine years old, the Lord appeared to him: and said unto him: I am the Almighty God: walk before me, and be perfect.
Postquam vero nonaginta et novem annorum esse coeperat, apparuit ei Dominus, dixitque ad eum : Ego Deus omnipotens : ambula coram me, et esto perfectus.

 2 And I will make my covenant between me and thee: and I will multiply thee exceedingly.
Ponamque foedus meum inter me et te, et multiplicabo te vehementer nimis.

 3 Abram fell flat on his face.
Cecidit Abram pronus in faciem.

 4 And God said to him: I AM, and my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations.
Dixitque ei Deus : Ego sum, et pactum meum tecum, erisque pater multarum gentium.

 5 Neither shall thy name be called any more Abram: but thou shalt be called Abraham: because I have made thee a father of many nations.
Nec ultra vocabitur nomen tuum Abram, sed appellaberis Abraham : quia patrem multarum gentium constitui te.

 6 And I will make thee increase, exceedingly, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.
Faciamque te crescere vehementissime, et ponam te in gentibus, regesque ex te egredientur.

 7 And I will establish my covenant between me and thee, and between thy seed after thee in their generations, by a perpetual covenant: to be a God to thee, and to thy seed after thee.
Et statuam pactum meum inter me et te, et inter semen tuum post te in generationibus suis, foedere sempiterno : ut sim Deus tuus, et seminis tui post te.

 8 And I will give to thee, and to thy seed, the land of thy sojournment, all the land of Chanaan for a perpetual possession, and I will be their God.
Daboque tibi et semini tuo terram peregrinationis tuae, omnem terram Chanaan in possessionem aeternam, eroque Deus eorum.

 9 Again God said to Abraham: And thou therefore shalt keep my covenant, and thy seed after thee in their generations.
Dixit iterum Deus ad Abraham : Et tu ergo custodies pactum meum, et semen tuum post te in generationibus suis.

 10 This is my covenant which you shall observe, between me and you, and thy seed after thee: All the male kind of you shall be circumcised:
Hoc est pactum meum quod observabitis inter me et vos, et semen tuum post te : circumcidetur ex vobis omne masculinum :

 11 And you shall circumcise the flesh of your foreskin, that it may be for a sign of the covenant between me and you.
et circumcidetis carnem praeputii vestri, ut sit in signum foederis inter me et vos.

 12 An infant of eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations: he that is born in the house, as well as the bought servant shall be circumcised, and whosoever is not of your stock:
Infans octo dierum circumcidetur in vobis, omne masculinum in generationibus vestris : tam vernaculus, quam emptitius circumcidetur, et quicumque non fuerit de stirpe vestra :

 13 And my covenant shall be in your flesh for a perpetual covenant.
eritque pactum meum in carne vestra in foedus aeternum.

 14 The male, whose flesh of his foreskin shall not be circumcised, that soul shall be destroyed out of his people: because he hath broken my covenant.
Masculus, cujus praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de populo suo : quia pactum meum irritum fecit.

 15 God said also to Abraham: Sarai thy wife thou shalt not call Sarai, but Sara.
Dixit quoque Deus ad Abraham : Sarai uxorem tuam non vocabis Sarai, sed Saram.

 16 And I will bless her, and of her I will give thee a son, whom I will bless, and he shall become nations, and kings of people shall spring from him.
Et benedicam ei, et ex illa dabo tibi filium cui benedicturus sum : eritque in nationes, et reges populorum orientur ex eo.

 17 Abraham fell upon his face, and laughed, saying in his heart: Shall a son, thinkest thou, be born to him that is a hundred years old? and shall Sara that is ninety years old bring forth?
Cecidit Abraham in faciem suam, et risit, dicens in corde suo : Putasne centenario nascetur filius? et Sara nonagenaria pariet?

 18 And he said to God: O that Ismael may live before thee.
Dixitque ad Deum : Utinam Ismael vivat coram te.

 19 And God said to Abraham: Sara thy wife shall bear thee a son, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for a perpetual covenant, and with his seed after him.
Et ait Deus ad Abraham : Sara uxor tua pariet tibi filium, vocabisque nomen ejus Isaac, et constituam pactum meum illi in foedus sempiternum, et semini ejus post eum.

 20 And as for Ismael I have also heard thee. Behold, I will bless him, and increase, and multiply him exceedingly: he shall beget twelve chiefs, and I will make him a great nation.
Super Ismael quoque exaudivi te : ecce, benedicam ei, et augebo, et multiplicabo eum valde : duodecim duces generabit, et faciam illum in gentem magnam.

 21 But my covenant I will establish with Isaac, whom Sara shall bring forth to thee at this time in the next year.
Pactum vero meum statuam ad Isaac, quem pariet tibi Sara tempore isto in anno altero.

 22 And when he had left off speaking with him, God went up from Abraham.
Cumque finitus esset sermo loquentis cum eo, ascendit Deus ab Abraham.

 23 And Abraham took Ismael his son, and all that were born in his house: and all whom he had bought, every male among the men of his house: and he circumcised the flesh of their foreskin forthwith the very same day, as God had commanded him.
Tulit autem Abraham Ismael filium suum, et omnes vernaculos domus suae, universosque quos emerat, cunctos mares ex omnibus viris domus suae : et circumcidit carnem praeputii eorum statim in ipsa die, sicut praeceperat ei Deus.

 24 Abraham was ninety and nine years old, when he circumcised the flesh of his foreskin.
Abraham nonaginta et novem erat annorum quando circumcidit carnem praeputii sui.

 25 And Ismael his son was full thirteen years old at the time of his circumcision.
Et Ismael filius tredecim annos impleverat tempore circumcisionis suae.

 26 The selfsame day was Abraham circumcised and Ismael his son.
Eadem die circumcisus est Abraham et Ismael filius ejus :

 27 And all the men of his house, as well they that were born in his house, as the bought servants and strangers were circumcised with him.
et omnes viri domus illius, tam vernaculi, quam emptitii et alienigenae pariter circumcisi sunt.

< prev Book of Genesis next >
< prev Chapter 17 next >

 
TOP OF PAGE