Douay-Rheims + Latin Vulgate

< prev Book of Genesis next >
< prev Chapter 2 next >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

God resteth on the seventh day and blesseth it. The earthly paradise, in which God placeth man. He commandeth him not to eat of the tree of knowledge. And formeth a woman of his rib.

 1 So the heavens and the earth were finished, and all the furniture of them.
Igitur perfecti sunt caeli et terra, et omnis ornatus eorum.

 2 And on the seventh day God ended his work which he had made: and he rested on the seventh day from all his work which he had done.
Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat : et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat.

 3 And he blessed the seventh day, and sanctified it: because in it he had rested from all his work which God created and made.
Et benedixit diei septimo, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret.

 4 These are the generations of the heaven and the earth, when they were created, in the day that the Lord God made the heaven and the earth:
Istae sunt generationes caeli et terrae, quando creata sunt, in die quo fecit Dominus Deus caelum et terram,

 5 And every plant of the field before it sprung up in the earth, and every herb of the ground before it grew: for the Lord God had not rained upon the earth; and there was not a man to till the earth.
et omne virgultum agri antequam orietur in terra, omnemque herbam regionis priusquam germinaret : non enim pluerat Dominus Deus super terram, et homo non erat qui operaretur terram :

 6 But a spring rose out of the earth, watering all the surface of the earth.
sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superficiem terrae.

 7 And the Lord God formed man of the slime of the earth: and breathed into his face the breath of life, and man became a living soul.
Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem.

 8 And the Lord God had planted a paradise of pleasure from the beginning: wherein he placed man whom he had formed.
Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, in quo posuit hominem quem formaverat.

 9 And the Lord God brought forth of the ground all manner of trees, fair to behold, and pleasant to eat of: the tree of life also in the midst of paradise: and the tree of knowledge of good and evil.
Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu, et ad vescendum suave lignum etiam vitae in medio paradisi, lignumque scientiae boni et mali.

 10 And a river went out of the place of pleasure to water paradise, which from thence is divided into four heads.
Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita.

 11 The name of the one is Phison: that is it which compasseth all the land of Hevilath, where gold groweth.
Nomen uni Phison : ipse est qui circuit omnem terram Hevilath, ubi nascitur aurum :

 12 And the gold of that land is very good: there is found bdellium, and the onyx stone.
et aurum terrae illius optimum est; ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus.

 13 And the name of the second river is Gehon: the same is it that compasseth all the land of Ethiopia.
Et nomen fluvii secundi Gehon; ipse est qui circumit omnem terram Aethiopiae.

 14 And the name of the third river is Tigris: the same passeth along by the Assyrians. And the fourth river is Euphrates.
Nomen vero fluminis tertii, Tigris : ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates.

 15 And the Lord God took man, and put him into the paradise of pleasure, to dress it, and to keep it.
Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum :

 16 And he commanded him, saying: Of every tree of paradise thou shalt eat:
praecepitque ei, dicens : Ex omni ligno paradisi comede;

 17 But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat. For in what day soever thou shalt eat of it, thou shalt die the death.
de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas : in quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris.

 18 And the Lord God said: It is not good for man to be alone: let us make him a help like unto himself.
Dixit quoque Dominus Deus : Non est bonum esse hominem solum : faciamus ei adjutorium simile sibi.

 19 And the Lord God having formed out of the ground all the beasts of the earth, and all the fowls of the air, brought them to Adam to see what he would call them: for whatsoever Adam called any living creature the same is its name.
Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terrae, et universis volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea : omne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen ejus.

 20 And Adam called all the beasts by their names, and all the fowls of the air, and all the cattle of the field: but for Adam there was not found a helper like himself.
Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia, et universa volatilia caeli, et omnes bestias terrae : Adae vero non inveniebatur adjutor similis ejus.

 21 Then the Lord God cast a deep sleep upon Adam: and when he was fast asleep, he took one of his ribs, and filled up flesh for it.
Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam : cumque obdormisset, tulit unam de costis ejus, et replevit carnem pro ea.

 22 And the Lord God built the rib which he took from Adam into a woman: and brought her to Adam.
Et aedificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem : et adduxit eam ad Adam.

 23 And Adam said: This now is bone of my bones, and flesh of my flesh; she shall be called woman, because she was taken out of man.
Dixitque Adam : Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea : haec vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est.

 24 Wherefore a man shall leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they shall be two in one flesh.
Quam ob rem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaerebit uxori suae : et erunt duo in carne una.

 25 And they were both naked: to wit, Adam and his wife: and were not ashamed.
Erat autem uterque nudus, Adam scilicet et uxor ejus : et non erubescebant.

< prev Book of Genesis next >
< prev Chapter 2 next >

 
TOP OF PAGE