Douay-Rheims + Latin Vulgate

< prev Book of Genesis next >
< prev Chapter 6 next >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Man's sin is the cause of the deluge. Noe is commanded to build the ark.

 1 And after that men began to be multiplied upon the earth, and daughters were born to them,
Cumque coepissent homines multiplicari super terram, et filias procreassent,

 2 The sons of God seeing the daughters of men, that they were fair, took to themselves wives of all which they chose.
videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchrae, acceperunt sibi uxores ex omnibus, quas elegerant.

 3 And God said: My spirit shall not remain in man for ever, because he is flesh, and his days shall be a hundred and twenty years.
Dixitque Deus : Non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, quia caro est : eruntque dies illius centum viginti annorum.

 4 Now giants were upon the earth in those days. For after the sons of God went in to the daughters of men, and they brought forth children, these are the mighty men of old, men of renown.
Gigantes autem erant super terram in diebus illis : postquam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum, illaeque genuerunt, isti sunt potentes a saeculo viri famosi.

 5 And God seeing that the wickedness of men was great on the earth, and that all the thought of their heart was bent upon evil at all times,
Videns autem Deus quod multa malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore,

 6 It repented him that he had made man on the earth. And being touched inwardly with sorrow of heart,
poenituit eum quod hominum fecisset in terra. Et tactus dolore cordis intrinsecus,

 7 He said: I will destroy man, whom I have created, from the face of the earth, from man even to beasts, from the creeping thing even to the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them.
Delebo, inquit, hominem, quem creavi, a facie terrae, ab homine usque ad animantia, a reptili usque ad volucres caeli : poenitet enim me fecisse eos.

 8 But Noe found grace before the Lord.
Noe vero invenit gratiam coram Domino.

 9 These are the generations of Noe: Noe was a just and perfect man in his generations, he walked with God.
Hae sunt generationes Noe : Noe vir justus atque perfectus fuit in generationibus suis; cum Deo ambulavit.

 10 And he begot three sons, Sem, Cham, and Japheth.
Et genuit tres filios, Sem, Cham et Japheth.

 11 And the earth was corrupted before God, and was filled with iniquity.
Corrupta est autem terra coram Deo, et repleta est iniquitate.

 12 And when God had seen that the earth was corrupted (for all flesh had corrupted its way upon the earth,)
Cumque vidisset Deus terram esse corruptam ( omnis quippe caro corruperat viam suam super terram),

 13 He said to Noe: The end of all flesh is come before me, the earth is filled with iniquity through them, and I will destroy them with the earth.
dixit ad Noe : Finis universae carnis venit coram me : repleta est terra iniquitate a facie eorum, et ego disperdam eos cum terra.

 14 Make thee an ark of timber planks: thou shalt make little rooms in the ark, and thou shalt pitch it within and without.
Fac tibi arcam de lignis laevigatis; mansiunculas in arca facies, et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus.

 15 And thus shalt thou make it: The length of the ark shall be three hundred cubits: the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
Et sic facies eam : trecentorum cubitorum erit longitudo arcae, quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo illius.

 16 Thou shalt make a window in the ark, and in a cubit shalt thou finish the top of it: and the door of the ark thou shalt set in the side: with lower, middle chambers, and third stories shalt thou make it.
Fenestram in arca facies, et in cubito consummabis summitatem ejus : ostium autem arcae pones ex latere; deorsum, coenacula et tristega facies in ea.

 17 Behold I will bring the waters of a great flood upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, under heaven. All things that are in the earth shall be consumed.
Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ut interficiam omnem carnem, in qua spiritus vitae est subter caelum : universa quae in terra sunt, consumentur.

 18 And I will establish my covenant with thee, and thou shalt enter into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and the wives of thy sons with thee.
Ponamque foedus meum tecum : et ingredieris arcam tu et filii tui, uxor tua, et uxores filiorum tuorum tecum.

 19 And of every living creature of all flesh, thou shalt bring two of a sort into the ark, that they may live with thee: of the male sex, and the female.
Et ex cunctis animantibus universae carnis bina induces in arcam, ut vivant tecum : masculini sexus et feminini.

 20 Of fowls according to their kind, and of beasts in their kind, and of every thing that creepeth on the earth according to its kind; two of every sort shall go in with thee, that they may live.
De volucribus juxta genus suum, et de jumentis in genere suo, et ex omni reptili terrae secundum genus suum : bina de omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere.

 21 Thou shalt take unto thee of all food that may be eaten, and thou shalt lay it up with thee: and it shall be food for thee and them.
Tolles igitur tecum ex omnibus escis, quae mandi possunt, et comportabis apud te : et erunt tam tibi, quam illis in cibum.

 22 And Noe did all things which God commanded him.
Fecit igitur Noe omnia quae praeceperat illi Deus.

< prev Book of Genesis next >
< prev Chapter 6 next >

 
TOP OF PAGE