Douay-Rheims + Latin Vulgate

< prev Prophecy of Ezechiel (Ezekiel) next >
< prev Chapter 10 next >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48

Fire is taken from the midst of the wheels under the cherubims, and scattered over the city. A description of the cherubims.

 1 And I saw and behold in the firmament that was over the heads of the cherubims, there appeared over them as it were the sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne.
Et vidi : et ecce in firmamento quod erat super caput cherubim, quasi lapis sapphirus, quasi species similitudinis solii, apparuit super ea.

 2 And he spoke to the man, that was clothed with linen, and said: Go in between the wheels that are under the cherubims and fill thy hand with the coals of fire that are between the cherubims, and pour them out upon the city. And he went in, in my sight:
Et dixit ad virum qui indutus erat lineis, et ait : Ingredere in medio rotarum quae sunt subtus cherubim, et imple manum tuam prunis ignis quae sunt inter cherubim, et effunde super civitatem. Ingressusque est in conspectu meo.

 3 And the cherubims stood on the right side of the house, when the man went in, and a cloud filled the inner court.
Cherubim autem stabant a dextris domus, cum ingrederetur vir, et nubes implevit atrium interius.

 4 And the glory of the Lord was lifted up from above the cherub to the threshold of the house: and the house was filled with the cloud, and the court was filled with the brightness of the glory of the Lord.
Et elevata est gloria Domini desuper cherub ad limen domus : et repleta est domus nube, et atrium repletum est splendore gloriae Domini.

 5 And the sound of the wings of the cherubims was heard even to the outward court as the voice of God Almighty speaking.
Et sonitus alarum cherubim audiebatur usque ad atrium exterius, quasi vox Dei omnipotentis loquentis.

 6 And when he had commanded the man that was clothed with linen, saying: Take fire from the midst of the wheels that are between the cherubims: he went in and stood beside the wheel.
Cumque praecepisset viro qui indutus erat lineis, dicens : Sume ignem de medio rotarum quae sunt inter cherubim : ingressus ille stetit juxta rotam.

 7 And one cherub stretched out his arm from the midst of the cherubims to the fire that was between the cherubims: and he took, and put it into the hands of him that was clothed with linen: who took it and went forth.
Et extendit cherub manum de medio cherubim, ad ignem qui erat inter cherubim, et sumpsit, et dedit in manus ejus qui indutus erat lineis, qui accipiens egressus est.

 8 And there appeared in the cherubims the likeness of a man's hand under their wings.
Et apparuit in cherubim similitudo manus hominis subtus pennas eorum.

 9 And I saw, and behold there were four wheels by the cherubims: one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub: and the appearance of the wheels was to the sight like the chrysolite stone:
Et vidi : et ecce quatuor rotae juxta cherubim : rota una juxta cherub unum, et rota alia juxta cherub unum : species autem rotarum erat quasi visio lapidis chrysolithi :

 10 And as to their appearance, all four were alike: as if a wheel were in the midst of a wheel.
et aspectus earum similitudo una quatuor, quasi sit rota in medio rotae.

 11 And when they went, they went by four ways: and they turned not when they went: but to the place whither they first turned, the rest also followed, and did not turn back.
Cumque ambularent, in quatuor partes gradiebantur, et non revertebantur ambulantes : sed ad locum ad quem ire declinabat quae prima erat, sequebantur et ceterae, nec convertebantur.

 12 And their whole body, and their necks, and their hands, and their wings, and the circles were full of eyes, round about the four wheels.
Et omne corpus earum, et colla, et manus, et pennae, et circuli, plena erant oculis in circuitu quatuor rotarum.

 13 And these wheels he called voluble, in my hearing.
Et rotas istas vocavit volubiles, audiente me.

 14 And every one had four faces: one face was the face of a cherub, and the second face, the face of a man: and in the third was the face of a lion: and in the fourth the face of an eagle.
Quatuor autem facies habebat unum : facies una, facies cherub : et facies secunda, facies hominis : et in tertio facies leonis, et in quarto facies aquilae.

 15 And the cherubims were lifted up: this is the living creature that I had seen by the river Chobar.
Et elevata sunt cherubim : ipsum est animal quod videram juxta fluvium Chobar.

 16 And when the cherubims went, the wheels also went by them: and when the cherubims lifted up their wings, to mount up from the earth, the wheels stayed not behind, but were by them.
Cumque ambularent cherubim, ibant pariter et rotae juxta ea : et cum elevarent cherubim alas suas ut exaltarentur de terra, non residebant rotae, sed et ipsae juxta erant.

 17 When they stood, these stood: and when they were lifted up, these were lifted up: for the spirit of life was in them.
Stantibus illis stabant, et cum elevatis elevabantur : spiritus enim vitae erat in eis.

 18 And the glory of the Lord went forth from the threshold of the temple: and stood over the cherubims.
Et egressa est gloria Domini a limine templi, et stetit super cherubim.

 19 And the cherubims lifting up their wings, were raised from the earth before me: and as they went out, the wheels also followed: and it stood in the entry of the east gate of the house of the Lord: and the glory of the God of Israel was over them.
Et elevantia cherubim alas suas, exaltata sunt a terra coram me : et illis egredientibus, rotae quoque subsecutae sunt : et stetit in introitu portae domus Domini orientalis, et gloria Dei Israel erat super ea.

 20 This is the living creature, which I saw under the God of Israel by the river Chobar: and I understood that they were cherubims.
Ipsum est animal quod vidi subter Deum Israel juxta fluvium Chobar, et intellexi quia cherubim essent.

 21 Each one had four faces, and each one had four wings: and the likeness of a man's hand was under their wings.
Quatuor vultus uni, et quatuor alae uni : et similitudo manus hominis sub alis eorum.

 22 And as to the likeness of their faces, they were the same faces which I had seen by the river Chobar, and their looks, and the impulse of every one to go straight forward.
Et similitudo vultuum eorum, ipsi vultus quos videram juxta fluvium Chobar, et intuitus eorum, et impetus singulorum ante faciem suam ingredi.

< prev Prophecy of Ezechiel (Ezekiel) next >
< prev Chapter 10 next >

 
TOP OF PAGE