Douay-Rheims Bible + Latin Vulgate
< previous   Book Of Deuteronomy   next >
< previous   Chapter 33   next >
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Moses before his death blesseth the tribes of Israel.

[1] This is the blessing, wherewith the man of God Moses blessed the children of Israel, before his death.
Haec est benedictio, qua benedixit Moyses, homo Dei, filiis Israel ante mortem suam.

[2] And he said: The Lord came from Sinai, and from Seir he rose up to us: he hath appeared from mount Pharan, and with him thousands of saints. In his right hand a fiery law.
Et ait : Dominus de Sinai venit, et de Seir ortus est nobis : apparuit de monte Pharan, et cum eo sanctorum millia. In dextera ejus ignea lex.

[3] He hath loved the people, all the saints are in his hand: and they that approach to his feet, shall receive of his doctrine.
Dilexit populos, omnes sancti in manu illius sunt : et qui appropinquant pedibus ejus, accipient de doctrina illius.

[4] Moses commanded us a law, the inheritance of the multitude of Jacob.
Legem praecepit nobis Moyses, haereditatem multitudinis Jacob.

[5] He shall be king with the most right, the princes of the people being assembled with the tribes of Israel.
Erit apud rectissimum rex, congregatis principibus populi cum tribubus Israel.

[6] Let Ruben live, and not die, and be he small in number.
Vivat Ruben, et non moriatur, et sit parvus in numero.

[7] This is the blessing of Juda. Hear, O Lord, the voice of Juda, and bring him in unto his people: his hands shall fight for him, and he shall be his helper against his enemies.
Haec est Judae benedicio : Audi, Domine, vocem Judae, et ad populum suum introduc eum : manus ejus pugnabunt pro eo, et adjutor illius contra adversarios ejus erit.

[8] To Levi also he said: Thy perfection, and thy doctrine be to thy holy man, whom thou hast proved in the temptation, and judged at the waters of contradiction:
Levi quoque ait : Perfectio tua, et doctrina tua viro sancto tuo, quem probasti in tentatione, et judicasti ad aquas contradictionis.

[9] Who hath said to his father, and to his mother: I do not know you; and to his brethren: I know you not: and their own children they have not known. These have kept thy word, and observed thy covenant,
Qui dixit patri suo et matri suae : Nescio vos : et fratribus suis : Ignoro vos : et nescierunt filios suos. Hi custodierunt eloquium tuum, et pactum tuum servaverunt.

[10] Thy judgments, O Jacob, and thy law, O Israel: they shall put incense in thy wrath and holocaust upon thy altar.
Judicia tua, o Jacob, et legem tuam, o Israel : ponent thymiama in furore tuo, et holocaustum super altare tuum.

[11] Bless, O Lord, his strength, and receive the works of his hands. Strike the backs of his enemies, and let not them that hate him rise.
Benedic, Domine, fortitudini ejus : et opera manuum illius suscipe. Percute dorsa inimicorum ejus : et qui oderunt eum, non consurgant.

[12] And to Benjamin he said: The best beloved of the Lord shall dwell confidently in him: as in a bride chamber shall he abide all the day long, and between his shoulders shall be rest.
Et Benjamin ait : Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo : quasi in thalamo tota die morabitur, et inter humeros illius requiescet.

[13] To Joseph also he said: Of the blessing of the Lord be his land, of the fruits of heaven, and of the dew, and of the deep that lieth beneath.
Joseph quoque ait : De benedictione Domini terra ejus, de pomis caeli, et rore, atque abysso subjacente.

[14] Of the fruits brought forth by the sun and by the moon.
De pomis fructuum solis ac lunae,

[15] Of the tops of the ancient mountains, of the fruits of the everlasting hills:
de vertice antiquorum montium, de pomis collium aeternorum :

[16] And of the fruits of the earth, and of the fulness thereof. The blessing of him that appeared in the bush, come upon the head of Joseph, and upon the crown of the Nazarite among his brethren.
et de frugibus terrae, et de plenitudine ejus. Benedictio illius qui apparuit in rubo, veniat super caput Joseph, et super verticem nazaraei inter fratres suos.

[17] His beauty as of the firstling of a bullock, his horns as the horns of a rhinoceros: with them shall he push the nations even to the ends of the earth These are the multitudes of Ephraim and these the thousands of Manasses.
Quasi primogeniti tauri pulchritudo ejus, cornua rhinocerotis cornua illius : in ipsis ventilabit gentes usque ad terminos terrae. Hae sunt multitudines Ephraim : et haec millia Manasse.

[18] And to Zabulon he said: Rejoice, O Zabulon, in thy going out; and Issachar in thy tabernacles.
Et Zabulon ait : Laetare, Zabulon, in exitu tuo, et Issachar in tabernaculis tuis.

[19] They shall call the people to the mountain: there shall they sacrifice the victims of justice. Who shall suck as milk the abundance of the sea, and the hidden treasures of the sands.
Populos vocabunt ad montem : ibi immolabunt victimas justitiae. Qui inundationem maris quasi lac sugent, et thesauros absconditos arenarum.

[20] And to Gad he said: Blessed be Gad in his breadth: he hath rested as a lion, and hath seized upon the arm and the top of the head.
Et Gad ait : Benedictus in latitudine Gad : quasi leo requievit, cepitque brachium et verticem.

[21] And he saw his pre-eminence, that in his portion the teacher was laid up: who was with the princes of the people, and did the justices of the Lord, and his judgment with Israel.
Et vidit principatum suum, quod in parte sua doctor esset repositus : qui fuit cum principibus populi, et fecit justitias Domini, et judicium suum cum Israel.

[22] To Dan also he said: Dan is a young lion, he shall flow plentifully from Basan.
Dan quoque ait : Dan catulus leonis, fluet largiter de Basan.

[23] And to Nephtali he said: Nephtali shall enjoy abundance, and shall be full of the blessings of the Lord: he shall possess the sea and the south.
Et Nephthali dixit : Nephthali abundantia perfruetur, et plenus erit benedictionibus Domini : mare et meridiem possidebit.

[24] To Aser also he said: Let Aser be blessed with children, let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil.
Aser quoque ait : Benedictus in filiis Aser, sit placens fratribus suis, et tingat in oleo pedem suum :

[25] His shoe shall be iron and brass. As the days of thy youth, so also shall thy old age be.
ferrum et aes calceamentum ejus. Sicut dies juventutis tuae, ita et senectus tua.

[26] There is no other God like the God of the rightest: he that is mounted upon the heaven is thy helper. By his magnificence the clouds run hither and thither.
Non est deus alius ut Deus rectissimi, ascensor caeli, auxiliator tuus. Magnificentia ejus discurrunt nubes,

[27] His dwelling is above, and underneath are the everlasting arms: he shall cast out the enemy from before thee, and shall say: Be thou brought to nought.
habitaculum ejus sursum, et subter brachia sempiterna ejiciet a facie tua inimicum, dicetque : Conterere.

[28] Israel shall dwell in safety, and alone. The eye of Jacob in a land of corn and wine, and the heavens shall be misty with dew.
Habitabit Israel confidenter, et solus. Oculus Jacob in terra frumenti et vini, caelique caligabunt rore.

[29] Blessed are thou, Israel: who is like to thee, O people, that art saved by the Lord? the shield of thy help, and the sword of thy glory: thy enemies shall deny thee, and thou shalt tread upon their necks.
Beatus es tu, Israel : quis similis tui, popule, qui salvaris in Domino? Scutum auxilii tui, et gladius gloriae tuae : negabunt te inimici tui, et tu eorum colla calcabis.

< previous   Book Of Deuteronomy   next >
< previous   Chapter 33   next >
 
Verse: (a number 1-29)

 
TOP OF PAGE